Informácie pre koncových zákazníkov

NA STRÁNKE SA MOMENTÁLNE PRACUJE!
Copyright C 2015 by "witel"
All Rights reserved
Internet: www.witel.sk
E-Mail: admin@witel.sk
Designed by
Menu
O nás
Pomoc a podpora
Partneri:
Znižovanie nákladov na vykurovanie objektov.
Znižovanie energetickej zaťaženosti objektov

Spoločnosť Regiotel s.r.o. Vám poskytuje vysokorýchlostné pripojenie na internet už vo viac ako 100 obciach na juhu Stredného Slovenska

Asociácia lokálnych
poskytovateľov
Internetu

Identifikačné údaje podnikov

Zverejnené v sekcii kontakt.

Rozsah ponúkaných služieb

Podniky poskytujú nasledovné elektronické komunikačné služby:
Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet

Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Všeobecných podmienok pre jednotlivé služby sa nachádzajú na tejto stránke:
"Všeobecné obchodné podmienky"

Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi podnikmi a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok je 12 mesiacov.

Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedenom odkaze:
"Cenník"

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach:
"Všeobecné obchodné podmienky"

Druhy ponúkaných servisných služieb

Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú na uvedenom odkaze:
"Kontakty"

Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach:
"Všeobecné obchodné podmienky"

Informácie o zmenách podmienok

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania
Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach:
"Všeobecné obchodné podmienky"

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb

Podnik ma dostatocnu kapacitu siete , a preto nemusi uplatnovať mechanizmy na obmedzovanie prevádzky zdôvodu predchádzať , aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia.

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

Spoločnosťi aktuálne nemajú v ponuke produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých účastníkov.

Informácie o právach

Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho.

Podniky nie sú poskytovateľom univerzálnej služby.

Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa, výška mesačného dátového limitu (MB), maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu sa nachádza v "Cenníku" ktorý je na uvedenom odkaze:
"Cenník"

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Bez poplatku informácie

Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú zákazníkom k dispozícii naši zamestnanci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov dostupných na uvedenom odkaze:
"Kontakty"
Hotline Na stiahnutie
Novinky Zmluva o pripojení Všeobecné obchodné podmienky
Home Kontakt Info